Slovak | English

Klientske centrum

Akýkoľvek dokument vždy po ruke

Odklad splátok

Sadzobníky

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky – GAD/MAST

Karty – podmienky a užitočné dokumenty

Informácie a oznámenia

GDPR

FATF

SEPA

MiFID1 - pôvodná právna úprava

MiFID2

Informácie týkajúce sa Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

V zmysle Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk ("Opatrenie NBS") je banka a pobočka zahraničnej banky povinná uverejňovať informácie v rozsahu špecifikovanom v tomto Opatrení NBS. Jednotlivé informácie banka a pobočka zahraničnej banky uverejňuje štvrťročne a ročne tak, ako je uvedené v Opatrení NBS.
Informácie podľa Opatrenia NBS sú za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky uverejnené v rozsahu podľa § 1 ods. 1 a 3 Opatrenia NBS.

Informácie, ktoré banka uverejňuje podľa § 1 ods. 1 a 3 Opatrenia NBS:

Informácie o ochrane vkladov a investícií

S účinnosťou od 30. decembra 2010 sú oprávnení vkladatelia Citibank Europe plc, prevádzkujúcej svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, chránení podľa írskych pravidiel o ochrane vkladov.
Írsky systém ochrany vkladov poskytuje ochranu do výšky € 100.000. Pre viac informácií viď priložený dokument.
S účinnosťou od 1. septembra 2010 je klientsky majetok, prijatý zo strany Citibank Europe plc, prevádzkujúcej svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, chránený podľa pravidiel o ochrane klientskeho majetku Írskej republiky. Pre viac informácií viď priložený dokument.

Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

Premena na pobočku zahraničnej banky

Ostatné