PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ Ochrana Údajů
Czech | English

Ochrana Údajů

Ochrana osobních údajů

Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje na internetu stejným způsobem, jakým jsou chráněny při jiných způsobech našeho styku s Vámi - například při osobním jednání, přes bankomaty (ATM), prostřednictvím telefonického styku nebo internetového bankovnictví či v rámci e-mailové komunikace. Bližší informace o tom, jak v Citibank nakládáme s osobními údaji, naleznete mimo jiné v Prohlášení o ochraně soukromí a dalších dokumentech a seznamech zveřejňovaných a pravidelně aktualizovaných na této webové stránce.

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje a další důvěrné informace chráníme formou zavedených fyzických, elektronických a procedurálních bezpečnostních mechanismů a opatření, které nejen splňují, ale mnohdy překračují požadavky vyplývající z relevantních právních předpisů na ochranu osobních údajů. Své zaměstnance pečlivě školíme v náležitém zacházení s osobními údaji našich klientů. V případech, kdy využíváme služeb externích dodavatelů, vyžadujeme od nich striktní dodržování principů ochrany osobních údajů, které od nás obdrží.

Zásady Citibank při ochraně osobních údajů na internetu

  1. Na těchto webových stránkách můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás, zjistit si další možnosti rozvoje Vaší profesní kariéry u Citibank nebo obdržet další užitečné informace, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli osobní údaje.
  2. Jestliže nám poskytnete své osobní údaje, jako například adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně i demografickou nebo klientskou identifikaci, tyto informace, podobně jako informace o Vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standardy přísné bezpečnosti, jak je stanoví platné obchodní podmínky i prohlášení o ochraně soukromí a jiné obdobné dokumenty, a principy zachování bankovního tajemství.

Cookies

Naše webové stránky používají webové soubory cookie, což jsou malé textové soubory uložené ve vašem zařízení. Soubory cookie nemůže číst jiná webová stránka než ta, která soubory cookie nastavila. Soubory cookie používáme pouze v nezbytně nutných případech k zajištění správné funkčnosti webové stránky, například k udržení vaší relace při návštěvě stránky nebo k tomu, aby obsah videa správně fungoval na vašem zařízení. Většina souborů cookie trvá pouze během jedné relace. Žádný soubor cookies nebude obsahovat informace, které by umožnily komukoli kontaktovat vás telefonicky, e-mailem nebo poštou. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit způsobem, aby odmítal všechny soubory cookie, ale v takovém případě nemusí naše webové stránky správně fungovat. Toto prohlášení se vztahuje na veřejné webové stránky vlastněné Citibank Europe plc, organizační složka umístěné na https://www.citibank.com/icg/sa/emea/czech/ a https://www.citibank.com/icg/sa/emea/czech/english/. Tyto webové stránky používají následující soubory cookie: JSESSIONID – interní nástroj pro správu obsahu potřebný pro aktualizaci našich stránek, automaticky se spouští z webové stránky citi.com při každém přístupu na webovou stránku a vyprší po každé relaci; Limelight_HTML_Player_UserId – pomáhá při prohlížení videí na webu a jeho platnost vyprší po jednom roce.

Důležité dokumenty