Program rozwojowy SSO

Program w pigułce

Podczas 6-cio miesięcznego programubędziesz mógł(-a):

 • Poznać procesy operacyjne w różnych obszarach Investor Services & Custody w trakcie 4 rotacji
 • Zrozumieć, w jaki sposób procesy wpływają na codzienną pracę w obszarze operacji bankowych
 • Pracować wspólnie z naszymi ekspertami i managerami nad optymalizacją obecnych procesów
 • Realizować powierzone Ci projekty
 • Zdobyć profesjonalny certyfikat “International Investment Fund Services” organizowany we współpracy z Irish Institute of Banking
Idealny kandydat

Cechy idealnego kandydata:

 • Aplikuj, jeśli cechuje Cię proaktywność, motywacja do pracy, chęć przejmowania inicjatywy, lubisz wyzwania i łatwo dopasowujesz się do otoczenia.
 • Wykształcenie ekonomiczne nie jest wymagane, ale musisz posiadać umiejętności analityczne.
 • Poszukujemy ludzi, którzy dobrze czują się w pracy zespołowej aby osiągać wspólne cele.

Ponadto, oczekujemy:

 •  Zainteresowania rynkami kapitałowymi.
 • Umiejętności pracy w dynamicznym środowisku
 • Umiejętności budowania relacji z współpracownikami
 • Doświadczeniu w prowadzeniu projektów (np. w ramach organizacji studenckich, wolontariatu)
 • Doskonałych umiejętności interpersonalnych
 • Płynnej znajomości języka angielskiego
Rekrutacja

Rekrutacja do Programu została zakończona.

Przebieg programu

Szukamy osób, które chciałyby wziąć udział w Programie Rozwojowym w ramach Departamentu Security Services Operations.

Rotacyjny charakter Programu pozwoli Ci zobaczyć szeroką perspektywę, poznać różne obszary w ramach Departamentu. Jako uczestnik Programu będziemy wspierać Twój rozwój poprzez dedykowany plan szkoleń czy program mentoringowy. Oczekujemy, że w pierwszym roku Programu zdobędziesz międzynarodowy certyfikat sponsorowany przez Citi.

Dostarczymy Ci wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

 • Światowej klasy szkolenia, plany rozwojowe i program mentoringowy prowadzony przez doświadczonych managerów – wierzymy, że rozwój pracownika jest kluczem do naszego sukcesu. W Citi będziesz mieć dostęp do najlepszych programów szkoleniowych oferowanych przez instytucje finansowe na całym świecie.
 • Globalna perspektywa – rozwój Citi w Polsce to szansa na międzynarodowe środowisko pracy i możliwości kariery na całym świecie. Najlepsi uczestnicy Programu będą mieć możliwość wyjazdu na zagraniczną rotację.
 • Wyzwania, innowacje i niezależność – możesz oczekiwać, że Twoje obowiązki będą miały realne przełożenie na naszą codzienną pracę. Chcemy, abyś brał odpowiedzialność za swoje działania, w zamian my damy Ci swobodę w ich realizowaniu.
 • Praca w różnorodnym, wielokulturowym środowisku – wykorzystaj i rozwijaj umiejętności językowe, wykorzystujemy język angielski w codziennej pracy. W Citi traktujemy różnorodność jako jedną z kluczowych wartości. Szanujemy różne poglądy, kulturę , pochodzenie i zachęcamy pracowników do brania udziału w różnych inicjatywach wspierających te wartości.

Security Services Operations jest globalną jednostką, która odpowiada za wszystkie rachunki papierów wartościowych i usługi księgowe związane z funduszami. Na jednostkę składają się 3 linie produktowe: „Prime Finance”, „Futures, Clearing & Collateral” oraz „Global Fund Services”. Działając w ramach Citi Service Center Poland, naszym celem jest zagwarantowanie dokładności wszystkich transakcji przeprowadzanych na funduszu oraz terminowe dostarczanie do klientów wszystkich cen funduszu. Obszar ten oferuje niepowtarzalne warunki rozwoju w ramach dynamicznie rozwijającej się struktury. Dzięki przenoszeniu do Polski nowych usług i procesów dla aplikujących do Citi otwierają się nowe możliwości.

Obszar Security Services Operations jest podzielony na Departamenty:

 • Operacje powiernicze: Zarządzanie przepływem instrukcji do Departamentu kontroli transakcji oraz transakcji do banku powierniczego.
 • Usługi Depozytowe, obsługa papierów wartościowych: kontrola i rozliczanie praw z papierów wartościowych przechowywanych w Banku, na rzecz klientów instytucjonalnych. Istotnym elementem pracy jest stały, bezpośredni kontakt z lokalnymi (krajowymi) bankami-depozytariuszami, biurami maklerskimi, regulatorami, innymi kooperującymi jednostkami Citi, a także klientami.
 • Middle Office: Potwierdzanie i rozliczanie transakcji rynku kapitałowego i pieniężnego. Współpraca z opiekunami klientów, wieloma powiernikami, brokerami i agentami na rynkach kapitałowych na całym świecie.
 • Kontrola transakcji: Wprowadzanie transakcji  dotyczących różnych instrumentów finansowych i upewnianie się, że są prawidłowo odzwierciedlone w systemie księgowym funduszu. Przetwarzanie wypłat z funduszy (zyski z operacji na funduszach).
 • Rekoncyliacja: Zapewnianie spójności danych. Rozwiązywanie niezgodności pomiędzy księgami funduszy a zapisami w księgach rejestrowych depozytariuszy. Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy depozytariuszem a księgowością funduszu.
 • Rachunkowość funduszy: Kontrolowanie i monitorowanie wszystkich wydarzeń gospodarczych i ruchów portfela dotyczących funduszy. Dbanie o poprawność wyceny aktywów netto funduszy inwestycyjnych. Podawanie do wiadomości wartości aktywów netto na rynku.
 • Departament Weryfikacji Wyceny Funduszy Inwestycyjnych: Zapewnienie kontroli wymaganych przez regulatorów krajowych oraz zapewnienie zgodności wykonywanych operacji z prospektami funduszy.
 • Change Management & Projects: Odpowiada za migrację międzynarodowych procesów  oraz za wdrażanie nowych klientów. Wspiera główne funkcje biznesowe poprzez rozwój aplikacji, korzystając z VBA , C # i QlikView.
Dołącz do nas