Czech | English

Citi FX Pulse

CitiFX Pulse je internetová aplikace poskytující komplexní FX řešení pro Vaše podnikání. Široká škála nástrojů, rozdělených do 3 základních kategorií (Příprava, Realizace, Kontrola), Vám umožní pokrýt veškeré potřeby spojené s řízením vašich podnikových financí.

Počínaje nástroji na sledování trhů a strategie zajišťování v rámci sekce Příprava, přes kompletní sadu produktů devizového trhu v rámci sekce Realizace až po sadu report, konfirmační modul a indikativní přecenění živých obchodů v rámci sekce Kontrola. V souladu s digitálním zaměřením Citi a trendem moderního bankovnictví umožňuje CitiFX Pulse propojení/přímou komunikaci s Vaším interním systémem prostřednictvím API nebo SFTP.

Nástroje


Kontakty


Dokumenty