Czech | English

Working Capital Finance

Citi Working Capital Finance (financování pracovního kapitálu) nabízí kupujícím a dodavatelům příležitost zvýšit likviditu pomocí Citi Supplier Finance, Dynamic Discounting (dynamické diskontování) a dalších platebních možností. Díky globální síti pokrývající téměř všechny jurisdikce Citi umožňuje společnostem účinně řídit rozvahu, zlepšovat peněžní toky a návratnost kapitálu.

Společnosti a jejich obchodní partneři mohou spoléhat na to, že Citi jako jedna z předních světových bank v oblasti pracovního kapitálu jim může pomoci dosáhnout vyšší efektivity zrychlení prodeje a lepší marži. Citi je jedním z lídrů na trhu v oblasti podpory potřeb klientů, což je spojením silných výsledků, široké škály schopností a především poradenských zkušeností získaných úzkou spoluprací s předními společnostmi po celém světě.


Kontakty


Dokumenty