Czech | English

Trade Services

Citi Trade Services se opírají o nejnovější technologie a pomáhají zefektivnit tradiční obchodní transakce pro dovozce, vývozce i finanční instituce. Citi Vám pomůže se strukturováním vašeho globálního přístupu k řízení rizik, ať už s protistranami jednáte s otevřeným účtem (Open Account), nebo prostřednictvím dokumentárních nástrojů.

Každoročně avizujeme, vydáváme a potvrzujeme akreditivy ve prospěch tisíců exportních společností na celém světě. Vzhledem k naší pobočkové síti a vztahům s tisícovkami korespondentů je komunikace efektivní a platby jsou rychlé. Naše obchodní kapacity, jsou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům a opírají se o dlouhodobé vztahy a zkušenosti.


Kontakty


Dokumenty