Czech | English

Trade Finance

Citi Trade Finance se vyvíjí s potřebami našich zákazníků a nabízí strategie, které řeší širokou škálu potřeb financování od těch nejzákladnějších až po komplexní struktury dodavatelského řetězce v domácím i mezinárodním obchodním prostředí.

Díky inovacím a své silné pozici v digitálních strategiích může Citi umožnit přístup k vysoce specializovaným produktům a zdrojům finančních prostředků a zároveň se zaměřit na zefektivnění rozvahy. Tyto strategie zahrnují elektronické obchodní úvěry, odkup pohledávky a distribuce nebo obchodní financování a různé zdokonalené analytické nástroje, které dávají přidanou hodnotu v průběhu životního cyklu transakce.

Vybrané strategie


Kontakty


Dokumenty