Czech | English

Export Agency Finance

Citi Export & Agency Finance (EAF) spolupracuje globálně s agenturami podporujícími vývoz (Export Credit Agencies, ECA), multilaterálními agenturami a institucemi pro financování rozvoje (Development Finance Institutions, DFI) a pomáhá jim rozšířit záběr na rozvinutých i rozvíjejících se trzích a poskytovat vysoce strukturované střednědobé až dlouhodobé financování. Náš vysoce zkušený tým EAF má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti vytváření, vyjednávání, strukturování a distribuci finančních transakcí na celém světě.

Díky kombinaci globálního rozsahu a odbornosti Citi a spolupráce se strategickými partnery z řad ECA, multilaterálních agentur a DFI nabízí naše platforma EAF finanční řešení na míru v širokému spektru oborů, které zahrnují letectví, dopravu, výrobu energie včetně udržitelné, těžbu ropy a zemního plynu, hornictví a hutnictví, telekomunikace, infrastrukturu a další.


Kontakty


Dokumenty