Czech | English

O NÁS

Společenská zodpovědnost

Citibank cítí zodpovědnost za prostředí, ve kterém podniká. Naše aktivity mají dlouhou tradici a široký záběr - od firemního dárcovství přes dobrovolnické aktivity zaměstnanců až po dlouhodobé strategické programy zaměřené na finanční vzdělávání. Za samozřejmou považujeme také harmonizaci pracovního a rodinného života našich zaměstnanců.

Citi Foundation

Citi Foundation je globální zastřešující nadace finanční skupiny Citi. Citi Foundation přispívá k podpoře ekonomického rozvoje a ke zlepšení života lidí v nízkopříjmových komunitách po celém světě. Investujeme do projektů, které zpřístupňují finanční služby širšímu okruhu osob, usnadňují mladým lidem nalezení práce a vnášejí svěží vítr do budování ekonomicky pulzujících měst. Přístup "Více než filantropie", který Citi Foundation vyznává, v maximální možné míře využívá mimořádnou odbornost banky a jejích zaměstnanců ve prospěch našeho poslání, vůdcovství a inovací.

Více o Citi Foundation najdete zde.

Podnikatelské dovednosti pro mladé lidi

Junior Achievement - je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Společný program se Citi Foundation byl zahájen v roce 1996 a průměrně se ho ročně zúčastní 2500 studentů. Citi prostřednictvím Citi Foundation se ve spolupráci s Junior Achievement snaží zlepšit podmínky učitelů pro výuku finančního vzdělávání a její implementaci do školních osnov na středních školách.

Více informací naleznete zde.

Citi Global Community Day

Citi zapojuje do filantropických a sociálně odpovědných iniciativ i své zaměstnance. Od roku 2006 se zaměstnanci Citi pravidelně účastní dobrovolnické akce s názvem Citi Global Community Day - celosvětového dobrovolnického dne, kdy mají zaměstnanci šanci zapojit se jako dobrovolníci do nejrůznějších aktivit místních neziskových organizací.