Ankieta powdrożeniowa

Proszę wybrać język / Please select your country/language:
Państwa opinia o naszej pracy jest dla nas bardzo ważna. Będziemy bardzo zobowiązani za poświęcenie czasu na wypełnienie niniejszej ankiety.Niniejsza ankieta jest przeprowadzana niezależnie w stosunku do Specjalisty ds. Wdrożeń. Udzielone odpowiedzi są traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane do poprawy procesów wdrożeniowych Banku.Pola oznaczone znakiem * są obowiązkowe.Prosimy o podanie nazwy firmy:

W poniższej sekcji prosimy o ocenę przeprowadzonego wdrożenia w różnych jego kategoriach. Prosimy o ocenę naszej pracy poprzez wybór odpowiedniej oceny. W przypadku gdy dana kategoria nie dotyczy przeprowadzonego wdrożenia prosimy wybrać odpowiedź Nie Dotyczy.

 1. 1. Ogólna ocena w odniesieniu do:

  • Nie dotyczy
  • Bardzo zadowolony
  • Zadowolony
  • Brak zdania
  • Niezadowolony
  • Bardzo niezadowolony
  • Stopień Państwa wiedzy na temat sposobów kontaktu z Bankiem przy bieżącej obsłudze wdrożonego produktu
 1. 2. Opierając się na Państwa dotychczasowych doświadczeniach, czy polecilibyście Państwo usługi i produkty bankowości transakcyjnej naszego Banku?

  • Zdecydowanie polecilibyśmy
  • Prawdopodobnie polecilibyśmy
  • Brak zdania
  • Prawdopodobnie nie polecilibyśmy
  • Zdecydowanie nie polecilibyśmy
 2. 3. Jak oceniacie Państwo współpracę z naszym Bankiem w porównaniu do innych banków?

  • Nie dotyczy
  • Lepiej
  • Podobnie
  • Gorzej
  1. Nie
  2. Do użytku wewnętrznego Banku
  3. Do publikacji przez Bank
  1. Tak
  2. Nie

ankieta wypełniona przez:

Dziękujemy za poświęcenie czasu na udzielenie odpowiedzi. W celu przesłania ankiety prosimy o kliknięcie przycisku Wyślij

Prosimy o kliknięcie przycisku Wyślij w celu przesłania wypełnionej ankiety.