Slovak | English

Čo ponúkame

Vzťah určený pre rast

Citi prijala záväzok pomáhať klientom nájsť riešenia, ktoré budú stimulovať ich finančný úspech. Firmám poskytujeme široké spektrum inovatívnych finančných riešení, ktoré sú určené na získanie ďalšieho času, zníženie rizika a podporu rastu medzinárodného obchodu a jeho príležitostí.