Magyar főoldal | Angol főoldal

Devizaátutalások

Ha az átutalás fedezetével terhelendő fizetési számla és az utalt összeg devizaneme megegyezik, akkor az átutalás már a megbízást követő első munkanapon jóváírásra kerül a kedvezményezett bankjának számláján a Citibank Aktuális Kondíciós Listájában meghatározottakkal összhangban. Eltérő devizanemek esetén átváltás szükséges, ezért az összeg a fizetési megbízás indítását követő második banki munkanapon érkezik meg a kedvezményezett bankjának számlájára.

A Citibank Treasuryvel történt megállapodás alapján csökkenthető az átváltáshoz szükséges napok száma, amennyiben az Ön vállalatának ennél sürgősebb fizetésre van szüksége. A Citibank, kizárólag mint a beszedés kötelezettjének bankja teljesít SEPA-beszedést a SEPA Core (Alap) és SEPA Business to Business (Üzleti) Direct Debit szabálykönyvének megfelelően, a fizető fél közvetlenül a kedvezményezettnek adott beszedési felhatalmazása alapján.

részletek

A nemzetközi bankszámlaszám (IBAN - International Bank Account Number) használata

Az Európai Unió és az európai bankok közös kezdeményezése, hogy az Európán belüli átutalások minél gyorsabban, a lehető legkevesebb emberi beavatkozással és költséghatékonyan történjenek meg. Ezért javasoljuk, hogy európai partnereik felé irányuló átutalási megbízásaik megadásakor a kedvezményezett számlaszámaként az IBAN számlaszámot tüntessék fel. Ezt nemzetközi utalások esetén CitiDirect elektronikus banki rendszerünk is lehetővé teszi.

SEPA - Single Euro Payments Area (Egységes Euró Pénzforgalmi Övezet)

A Citibank az Önök rendelkezésére áll a SEPA fizetési övezethez tartozó országok, azaz az Európai Unió jelenlegi tagországain kívül Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc közötti, SEPA szabványoknak megfelelő, euró devizanemű tranzakciók lebonyolítására.

SEPA átutalás (SCT - SEPA Credit Transfer)

A Citibank a European Payment Council által kidolgozott SEPA SCT szabályrendszer szerinti euró átutalásokat az EBA klíring rendszeren keresztül és a SEPA SCT-hez csatlakozott bankokkal együttműködésben teljesíti.

SEPA beszedés (SDD - Direct Debit)

A Citibank kizárólag mint a beszedés kötelezettjének bankja teljesít SEPA-beszedést a SEPA Core (Alap) és SEPA Business to Business (Üzleti) Direct Debit szabálykönyvének megfelelően, a fizető fél közvetlenül a kedvezményezettnek adott beszedési felhatalmazása alapján.

Megbízás benyújtási lehetőségek:

TRANZAKCIÓS DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK, MEGBÍZÁSBEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐK

Devizaárfolyamok

A Citibank rendszeresen minden banki munkanapon két alkalommal, reggel 9:00 óra körül és délután 14:00 óra körül jegyez hivatalos árfolyamokat.

A Citibank a 10.000 amerikai dollárt (USD-t) vagy ennek más devizában kifejezett ellenértékét meg nem haladó összegű, konverziót igénylő devizaátutalásokra és -jóváírásokra vonatkozóan a reggel 9.00-ig jegyzett árfolyamot alkalmazza.

A 14.00 óra körül jegyzett árfolyamokat a Citibank kizárólag a 10.000 amerikai dollár (USD) összeget vagy ennek más devizában kifejezett ellenértékét meghaladó devizaátutalások és -jóváírások feldolgozásakor veszi figyelembe.

A hivatalos devizaárfolyamok teljes listáját a Világgazdaság című napilap is közli.