Kiszervezési lista

Melléklet a vállalati ügyfelek kondíciós listájához a Citibank Europe plc magyarországi fióktelepe kiszervezett tevékenységeiről

Hatályos: 2022. december 19-től

Hivatkozással a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 68. § (12) bekezdésére, a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 80., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) ("Bank„) ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfeleket a Bank kiszervezett tevékenységeiről:

Kiszervezett tevékenységet végzők

Kiszervezett tevékenység

Binarit Zrt.


(székhely: 1139 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: 01-10-048607)
 • a Bank által használt számítógépes rendszerekkel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása

Citibank N. A.


(székhely: 5800 S. Corporate Place Sioux Falls, SD 57108 USA)
 • a vállalati ügyfelek FATCA és egyéb adójogszabályi követelményeken alapuló (pl. CRS) illetőségvizsgálata során végzett dokumentáció gyűjtés, Flexcube rendszerben történő adatrögzítés, adat validálás
 • a Bank által alkalmazott internetes telekommunikációs rendszerrel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása
 • alapszintű egyeztetés: a levelező bankoktól kapott nostro számla kivonatok feltöltése és automatikus egyeztetése a banki főkönyvi számlákkal
 • globális pénzügyi üzenetkezelő szolgáltatások üzemeltetése
 • számlanyitáshoz szükséges dokumentáció beszerzése, előzetes átnézése, melybe beletartozik a banki aláírók és cégjegyzők körének megújítása, cég adataiban történő változásokhoz kapcsolódó dokumentumok megküldése, számlazárási instrukciók továbbítása, további számlanyitásokhoz kapcsolódó szerződések küldése
 • közreműködés pénzügyi és kontrolling jelentések készítésében
 • belső átvezetési számlák egyeztetését szolgáló rendszer felügyelete és karbantartása, a vállalati bank főkönyvi, elektronikus banki rendszerének bevezetésével, támogatásával, liszenszelésével és fejlesztésével kapcsolatos egyes szolgáltatások, melyek magába foglalják különösen: a távoli rendszer támogatást, az új szoftver verziók kibocsátása és a napi rendszertámogatási feladatok
 • EMEA Data Center szolgáltatások, munkaállomásokhoz kapcsolódó szolgáltatások, elektronikus üzenetküldés és mobilkommunikáció, hálózati infrastruktúra, internet szolgáltatás, telekommunikáció és konferencia, operáció és technológia infrastrukturális és közvetlen támogatási költségek képzésével kapcsolatos feladatok, technológiai és adminisztratív szolgáltatások a Quantum FX alkalmazáshoz kapcsolódóan
 • Jogi dokumentációhoz kapcsolódó szolgáltatások: a jogi dokumentáció adatainak karbantartása a Citi jogi dokumentációs rendszereiben, szükség esetén a jogi dokumentáció tárolása, az előbbiek szerinti adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátása jelentéstételi és kockázatkezelési célokra.
 • információbiztonsági szolgáltatás nyújtása felhő és hagyományos alapon
 • Vállalati bank operáció és technológia felügyeleti szolgáltatás nyújtása
 • Treasury (MSST) és Pénzforgalmi és Kereskedelem-Finanszírozási (TTS) szolgáltatásokhoz kötődő terméktámogatási és szoftverfejlesztési szolgáltatás nyújtása
 • Ügyféladatbázis karbantartása a devizacsere-, lekötött betét-, kihelyezés- és értékpapír tranzakciók lebonyolítására szolgáló rendszerben
 • Microsoft 365 Felhő alapú termelékenységi és együttműködési csomag
 • CDO (Chief Data Office) szervezet által nyújtott globális adatellenőrzési szolgáltatás a megfelelő minőségű adatok riportolásának elősegítésére és biztosítására valamint adatstrukturával kapcsolatos kérdések kezelésére
 • desktop, replikáció, messaging&mobile, e-mail, office communicator, Sharepoint portal szolgáltatások, desgold távoli hozzáférés szolgáltatások, adatközpont és adattárolás szolgáltatások
 • Alkalmazások tervezése, fejlesztése, tesztelése; terméktámogatás valamint infrastruktúra management a Citigroup Globális Funkció számára
 • A Szankciós Szűrési folyamat során felmerült potenciális találatok ellenőrzésével, vizsgálatával és diszpozíciójával kacsolatos feladatok ellátása, 3 különböző szinten
 • Nagykereskedelmi hitelkezelés ellenőrzési szolgáltatás nyújtása
 • Rendszerfejlesztési támogatás nyújtása (pl. AMC rendszerhez: GFCID készítése és karbantartása)

Citibank, N.A. Regional Operating Headquarters


(székhely: 21/F Citi Plaza, 34th St., Makati City, 1634, Philippines)
 • Üzletkötéseket követő kockázatkezelési támogatás

Citicorp Credit Services, Inc.


(székhely: 111 Wall Street, 7th Floor, New York, NY 10005, USA)
 • igény szerinti elektronikus aláírást lehetővé tevő szolgáltatás, mely biztosítja a számlanyitással, számlavezetéssel, befektetési szolgáltatásokkal és egyéb banki termékekkel kapcsolatos nyomtatványok online megjelenítését és azok digitális aláírását

Citicorp Services India Private Limited


(székhely: C-54&C-55, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E) First International Financial Centre, 8, Mumbai, 400051, India)
 • (i) pénzügyi zárással kapcsolatos teendők – hóvégi elhatárolások könyvelése, management jelentések készítése, (ii) jelentésszolgálat - US GAAP előírásoknak megfelelő jelentések készítése, magyar felügyeleti jelentések, (iii) mérlegszámlák hóvégi ellenőrzése,egyenlegeik alátámasztása és jelentése, (iv) treasury riportok – likviditási és kamatkockázati jelentések készítése, (v) költségvetés tervezése és nyomon követése, varianciák ellenőrzése, vezetői jelentések készítése
 • a treasury ügyletek könyvelését, MIS jelentések készítését és kockázatkezelést biztosító „eDealer” internet alapú front és middle office rendszer, és az elektronikus devizatőzsdei és pénzpiaci kereskedést biztosító „CitiTreasury Online Kereskedés és Online Visszaigazolás” alkalmazás támogatása, karbantartása és rendszerfejlesztése
 • Kockázatelemzés készítése a meglévő és új ügyfelek pénzügyi teljesítménye alapján
 • fizetési rendszerek folyamatbányászatához kapcsolódó szolgáltatás támogatása
 • CSDR (Central Securities Depository Regulation) pénzbírság folyamatához kapcsolódó tevékenységek szolgáltatás bejelentése
 • Különböző kereskedelmi finanszírozáshoz kapcsolódó termékek feldolgozásában való részvétel: akkreditívek, okmányos beszedés okmányok vizsgálata

Citigroup Global Markets Limited


(székhely: Citigroup Centre 33 Canada Square London E14 5LB United Kingdom)
 • Citi Piacfelügyelet tevékenységei, vizsgálatok, valamint a kapcsolódó rendszerek fejlesztése és karbantartása.
 • Margin Operations szolgáltatás ide értve a kalkulációt, kapcsolattartást az ügyféllel és a teljesítést

Citigroup Technology Inc.


(székhely: 388 Greenwich Street, New York, NY10013 USA)
 • A letétkezelési ügyfelek számláinak kiállítása

Criterion Készpénzlogisztikai Kft.


(székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25., cégjegyzékszám: 01-09-070377)
 • pénz-, értékszállítási-, valamint pénzfeldolgozási szolgáltatás, továbbá kihelyezett értéktárak kezelése

FX Software Zrt.


(székhely: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 16. 7. em., cégjegyzékszám: 01-10-044388)
 • Adatbányászat, ad-hoc riportok, üzleti elemzések készítése MIS rendszer adatbázisainak felhasználásával

Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság


(székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV.-V. em., cégjegyzékszám: 01-09-364901)
 • a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe lakossági és vállalati ügyfélanyagának digitalizása, tárolása, őrzése és megsemmisítése

PSC Cégszerviz Kft.


(székhely: 1134 Budapest, Rózsafa u. 13-17., cégjegyzékszám: 01-09-676822)
 • recepciós és dokumentáció kezelési feladatok végzése

Reisswolf Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság


(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6.)
(cégjegyzékszám: 01-09-715780)
 • Bizalmas iratok megsemmisítése

Tata Consultancy Services Limited


(székhely: Goregaon-East, Western Express Highway, 4th floor, Bldg no. B3, Mumbai, 400063, India)
 • különböző kereskedelmi finanszírozáshoz kapcsolódó termékek, - pl. akkreditívek, okmányos beszedések, számla diszkontálás - feldolgozásában való részvétel

Xerox Magyarország Kft.


(székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2/B. ép. 2.em., cégjegyzékszám: 01-09-167204)
 • dokumentum-kezelés (iratanyag sokszorosítás, másolás, nyomtatás)
  számlakivonatok nyomtatása, borítékolása, egyéb reklámanyagokkal együttes postázása, postai készpénzfizetési megbízások ellenértékének jóváírását kísérő részletező mellékletek nyomtatása, borítékolása, postázása

IBM United Kingdom Ltd.


(székhely: 76 Upper Ground, Southbank, London SE19PZ)
 • Volt lakossági archív ügyféladatbázis és szkennelt dokumentumok tárolása, illetve az ezeket kezelő rendszer üzemeltetése és támogatása.