Vzdelávacie a komunikačné centrá

Nové vzdelávacie a komunikačné centrá sú priestorom pre učenie, tématické stretnutia, samoštúdium, hry aj oddych. Z nových priestorov majú úžitok aj iný obyvatelia žijúci v okolí škôl a to predovšetkým vo večerných hodinách alebo počas víkendov a sviatkov.

Od roku 2008 získalo grant vo výške 3200 € spolu 14 základných škôl v celkovej sume 45093,78€. O grant sa aj naďalej môžu uchádzať základné školy z celého Slovenska.

Pre viac informácií klikni na:

Spoločenská zodpovednosť