Pomáhame tam, kde pôsobíme

Program umožňuje každému zamestnancovi Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky individuálne a pravidelne darovať peniaze do darcovského fondu zamestnanca a následne podporiť verejnoprospešné projekty podľa vlastného odporučenia, výberu. Zamestnanec môže k finančným darom nazbieraným vo svojom darcovskom fonde získať pre odporučené projekty navyše grant 1000 €, ktorým Citibank znásobí zamestnancov dar. V „nultom“ ročníku tak zamestnanci banky odporučili celkom 7 projektov a všetkých 7 projektov bolo schválených a podporených. Zamestnanci banky spolu darovali až 967 € a nadačný fond znásobil tieto ich dary sumou 6872,99 €. Odporučené neziskové organizácie tak získali celkom granty v sume 7839,99 €. … pretože pomáhame tam, kde pôsobíme!

Spoločenská zodpovednosť