Otváracia doba a pokladničné hodiny

S účinnosťou od 18. 11. 2015 Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky poskytuje služby pokladne v nových priestoroch nachádzajúcich sa na adrese Dvořákovo nábrežie 8, River Park, blok D, tretie poschodie, 811 02 Bratislava.

Pokladničné hodiny - Bratislava
Pondelok - Piatok
9.00 – 13.00 hod.

Otváracia doba
Pondelok - Piatok
9:00 - 17:00 hod.

Kontakt