Mikrofond

V rokoch 2001 - 2006 banka podporovala program Mikrofond, určený začínajúcim podnikateľkám, pochádzajúcich predovšetkým zo sociálne slabších regiónov. Tento program, vyvinutý z iniciatívy nadácie Integra, obsahuje prepracovaný systém školení a následne ponúka možnosť vziať si mikroúver, pomáhajúci rozbehnúť podnikateľskú činnosť. Za uplynulé obdobie, program absolvovalo 770 žien, 299 z nich aktívne podniká a celkovo sa vytvorilo 507 nových pracovných miest.

Pre viac informácii klikni na:

Spoločenská zodpovednosť