Kariéra

Úspech našej banky na Slovensku sa začína našou úspešnosťou v úlohe zamestnávateľa. Získavame najlepších ľudí z rozličných profesijných oblastí, ktorých najdôležitejším prínosom je ich schopnosť pomôcť našim klientom dosiahnuť ich obchodné ciele.

V prípade záujmu pracovať pre Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, vyplňte prosím dotazník.

O nás