Vitajte v Citi

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu neočakávaných technických problémov boli priestory sídla Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky na Mlynských nivách 43, Bratislava („Citibank“), dočasne vyprázdnené. Citibank však aj naďalej pokračuje v poskytovaní všetkých služieb pre svojich klientov, vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom elektronického a internetového bankovníctva. Zároveň prosím zoberte na vedomie, že z vyššie uvedeného dôvodu Citibank nebude poskytovať služby pokladne. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti, ktoré môžu nastať počas tohto obdobia. O opätovnom otvorení našich priestorov ako aj pokladne Vás budeme priebežne informovať.

Korporátne bankovníctvo

Banka poskytuje finančné služby veľkému počtu významných slovenských a nadnárodných spoločností.

Malé a stredné podniky

Divízia malých a stredných podnikov poskytuje služby a produkty rôznym typom malých a stredných podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Klientske centrum

V našom klientskom centre si môžete stiahnuť dokumenty súvisiace s produktami a službami, ktoré ponúka Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.