Vitajte v Citi

Vážení klienti,

Vezmite, prosím, na vedomie, že Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky presunula svoju prevádzku do nových priestorov, nachádzajúcich sa na adrese Dvořákovo nábrežie 8, River Park, blok D, tretie poschodie, 811 02 Bratislava. O vykonaní zmeny, týkajúcej sa nášho registrovaného sídla Vás budeme informovať bezodkladne po tom, ako bude táto zmena zaregistrovaná v príslušných registroch. Až do tej doby nám môžete všetku písomnú korešpondenciu zasielať na adresu Mlynské nivy 43, 825 01, Bratislava.

Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 18. novembra 2015 začneme v nových priestoroch poskytovať služby pokladne. Pokladňa bude otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 13.00 hod.

Ospravedlňujeme sa Vám za všetky spôsobené nepríjemnosti.

Ďakujeme za porozumenie.

Korporátne bankovníctvo

Banka poskytuje finančné služby veľkému počtu významných slovenských a nadnárodných spoločností.

Malé a stredné podniky

Divízia malých a stredných podnikov poskytuje služby a produkty rôznym typom malých a stredných podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Klientske centrum

V našom klientskom centre si môžete stiahnuť dokumenty súvisiace s produktami a službami, ktoré ponúka Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.