Vitajte v Citi

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1. januára 2016 Citibank Europe plc, ktorá v Slovenskej republike prevádzkuje svoju činnosť prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava, IČO: 36 861 260, mení registrované sídlo svojej slovenskej organizačnej zložky.

Na základe toho sa s účinnosťou od 1. januára 2016 mení sídlo Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky a novým registrovaným sídlom je: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Ostatné registračné údaje Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky zostávajú bez zmeny.

Korporátne bankovníctvo

Banka poskytuje finančné služby veľkému počtu významných slovenských a nadnárodných spoločností.

Malé a stredné podniky

Divízia malých a stredných podnikov poskytuje služby a produkty rôznym typom malých a stredných podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Klientske centrum

V našom klientskom centre si môžete stiahnuť dokumenty súvisiace s produktami a službami, ktoré ponúka Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.