Iniciatíva Engage

Engage je sieť spoločensky zodpovedných firiem, ktoré podporujú a rozvíjajú rôzne formy dobrovoľníctva v radoch svojich zamestnancov. Citi, zakladajúci člen Engage na Slovensku, je pravidelným účastníkom najväčšej aktivity zameranej na zlepšenie života v hlavnom meste pod názvom "Naša Bratislava", ktorá píše svoju históriu od roku 2007.

Pre viac informácii klikni na:

Spoločenská zodpovednosť