Ekonómia pre lídrov

Od roku 1995 rozvíjame na Slovensku v spolupráci s Foundation for Teaching Economics a nadáciou F.A.Hayeka Letnú školu ekonómie pod názvom „Ekonómia pre lídrov“, určenú budúcim lídrom - manažérom a ich učiteľom z celého Slovenska. Týždňový interaktívny školiaci program približujúci zásady fungovania trhovej ekonomiky absolvuje pravidelne 60 vybraných účastníkov – 30 nadaných študentov 3. ročníkov stredných škôl a 30 učiteľov.

Pre viac informácii klikni na:

Spoločenská zodpovednosť