Dobrovoľnícka práca

Zamestnanci spoločnosti Citi majú možnosť odpracovať jeden pracovný deň v kalendárnom roku v prospech mimovládnych organizácií (MVO) zastupujúcich neziskový sektor. MVO si zamestnanci vyberajú individuálne alebo kolektívne podľa odporúčania banky.

V roku 2005 a 2006 zamestnanci banky prispeli k obnove krízového centra „Brána do života“ v Bratislave – Petržalke. Od roku 2007 sa zamestnanci banky pravidelne zúčastňujú spoločných dobrovoľníckych iniciatív pod názvom „Naša Bratislava“ a „Naše Košice“, ktoré na Slovensku rozvíja skupina Engage. V roku 2010 sa 30 zamestnancov banky spolu s priateľmi a rodinnými príslušníkmi zúčastnilo charitatívnej akcie „Beh pre život“ na podporu Nadácie pre výskum rakoviny. Tým sa pripojili k 1 600 dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili štvrtého ročníka „Našej Bratislavy“. Zároveň tým prispeli sumou 500 € na zakúpenie prístroja na podporu výskumu rakoviny.

Dobrovoľnícka práca