Domov

Projekt "Domov", venovaný mladým ľuďom odchádzajúcim z detských domovov, si kladie za cieľ zvýšiť ich finančnú gramotnosť a sociálne zručnosti.

Spoločenská zodpovednosť