Banky v akcii

Od školského roku 2007/2008 banka podporuje program Banky v akcii, v ktorom sa študenti prostredníctvom rozhodovania o úrokových sadzbách krátkodobých a dlhodobých operácií a rovnako tak investícií do marketingu, výskumu a vývoja oboznamujú so špecifikami bankového trhu a bankovníctva ako takého.

Pre viac informácii klikni na:

Spoločenská zodpovednosť