Community and enterprise development

Supported projects

Súťaž o Sociálny podnik

Súťaž zameraná na rozvoj podnikania pre vybrané neziskové organizácie s finančnou prémiou pre víťazný podnikateľský návrh.

More information

Corporate Social Responsibility