Podpora bývania prostredníctvom finančného vzdelávania

Habitat for Humanity International (HFHI) získala finančnú podporu od Citigroup Foundation na obdobie 3 rokov (2008-2010) pre projekt finančného vzdelávania a posilňovania finančných zručností programov Habitat for Humanity v Európe, Strednej Ázii, Afrike a na Blízkom Východe. Obsahovo je projekt zameraný na potrebu finančného vzdelávania vo vzťahu k správe a údržbe majetku (domu, bytu) a zároveň na rozšírenie možností získania pôžiek a sporiacich produktov zameraných na výstavbu, rekonštrukcie a opravy domov/bytov.

Pre viac informácií klikni na:

Corporate Social Responsibility