Malé granty

Prostredníctvom spolupráce s Komunitnou nadáciou Bratislava poskytujeme malé granty v dvoch základných oblastiach: vzdelávanie a komunitný život. Od roku 2005 sme rozdelili 173 697,45 € (5 232 809,30 Sk) medzi 315 projektov realizovaných v rôznych kútoch Slovenska. O malé granty sa naďalej môžu uchádzať neziskové organizácie, školy, obce, ale aj neformálne iniciatívy obyvateľov.

For more information visit:

Corporate Social Responsibility