Global Community Day

Od roku 2006 sa dobrovoľníci z radov zamestnancov banky zúčastňujú na pravidelnom dobrovoľníckom podujatí pod názvom Globálny komunitný deň. Táto iniciatíva spája desaťtisíce pracovníkov Citi vrátane ich priateľov a príbuzných, ktorí chcú osobnou účasťou podporiť pomoc banky komunitám po celom svete.

Na Slovensku sa do tejto iniciatívy zapojili desiatky zamestnancov, ktorí v priebehu piatich rokov pomohli mnohým neziskovým organizáciám, krízovým centrám alebo materským školám predovšetkým v rámci Bratislavy.

Corporate Social Responsibility