Financial education

Supported projects

Economy for Leaders

Since 1995, we have been developing Summer School of Economy named “Economy for Leaders”.

More information

Banks in action

More information

Domov

Projekt "Domov", venovaný mladým ľuďom odchádzajúcim z detských domovov, si kladie za cieľ zvýšiť ich finančnú gramotnosť a sociálne zručnosti.

More information

Corporate Social Responsibility