Varovanie pred zneužitím osobných údajov

Vážený klient,

V poslednom období sme zaznamenali zvýšený nárast pokusov získať osobné údaje, údaje o bežných účtoch alebo informácie o kreditných kartách našich klientov prostredníctvom podvodných e-mailových správ (tzv. phishing1). Z našich skúseností vyplýva, že odosielateľ takejto správy sa často predstavuje ako zástupca oddelenia služieb zákazníkov Citi, uvádzajúc ako referenciu rôzne internetové stránky vyvolávajúce dojem originálnych internetových portálov Citi.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že všetky takéto prípady spojené s menom našej finančnej inštitúcie prešetrujeme a zároveň pracujeme na zablokovaní podvodných internetových a e-mailových adries.

Zoberte prosím na vedomie, že Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, člen Citi, nikdy nepožaduje overenie osobných údajov klientov zverených banke, vrátane kódov a čísiel účtov, údajov o číslach platobných kariet resp. PIN kódov e-mailom, telefonicky ani písomne. V záujme zamedzenia možných incidentov a v záujme ochrany osobných údajov Vám odporúčame na takéto pokusy nereagovať a oznámiť ich banke.


1 Phishing je väčšinou falošný e-mail, ktorý vyzerá, ako by ho zaslala banka, v ktorej máte svoj účet. V takejto elektronickej správe vás zdvorilo žiadala o overenie totožnosti a ďalších údajov (napr. čísla kreditnej karty či prístupových kódov). Phishing môže obsahovať skrytý vírus, ktorý sa bez vedomia užívateľa nainštaluje do počítača, poškodzuje programy, mení nastavenia a odosiela rôzne údaje

Ako predchádzať riziku zneužitia údajov?

Nikdy nezadávajte do podozrivého formuláru na internetovej stránke alebo do emailu svoje údaje – číslo karty, dobu platnosti, CVV kód, PIN, prihlasovacie údaje do internet bankingu atď.

Ako postupovať, ak ste takéto údaje už niekde zadali?

  • Ak je to možné okamžite si zmeňte prihlasovacie heslo do aplikácie, kde hrozí riziko prezradenia.
  • Ak ste zadali číslo a PIN Vašej kreditnej/debetnej karty, okamžite kontaktujte Citi na telefónnom čísle 0850 111 422 resp. zo zahraničia na +421 2 58230 400 so žiadosťou o zablokovanie karty. Operátor Vám zablokuje kartu a poradí ako postupovať ďalej.
  • Ak ste dostali podozrivý email so žiadosťou o zaslanie citlivých údajov, resp. s linkou na podozrivú stránku, okamžite kontaktujte oddelenie Citiservice na telefónnom čísle +421 2 58230 515.

Ako identifikovať podozrivú Phishingovú aktivitu?

Ukážka podozrivej phishingovej správy Ukážka podozrivej phishingovej aktivity

Obvyklá Phishingová stránka obsahujúca všetky 3 podozrivé prvky

Ukážka obvyklej phishingovej str8nky

Korporátne bankovníctvo