Internetové bankovníctvo

Internetové bankovníctvo predstavuje hlavný komunikačný nástroj medzi klientom a Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Systém internetového bankovníctva (CitiDirect Online Banking®) je založený na vysokých bezpečnostných štandardoch a umožňuje bezpečnú komunikáciu medzi klientom a bankou.

Základné funkcie internetového bankovníctva

 • domáce a zahraničné platby, inkasné príkazy
 • export/import údajov do účtovníctva
 • preddefinované platby pre opätovné použitie
 • priamy pohľad na účet a kartové výpisy
 • vytváranie a doručenie autorizovaných správ
 • prístup k denným menovým kurzom
 • vytváranie reportov, šifrovaná komunikácia
 • prístup povolený len prostredníctvom SafeWord® karty generujúcej dynamické heslá
 • komplexný systém nastavenia užívateľských oprávnení podľa predstáv klienta

Rozšírené funkcie internetového bankovníctva

 • zasielanie informácií o účte, vlastných reportov a súborov na emailové adresy vo zvolenom čase
 • zasielanie notifikácií na email / SMS obsahujúce aktuálne pohyby na účte, zostatky za predchádzajúci deň alebo v aktuálnu hodinu počas dňa
 • export výpisov vo formátoch SAP / SWIFT MT940, EDIFACT, FINSTA, BAI
 • prístup na účty Citibank v iných krajinách (informácie o účtoch a vytváranie platieb)
 • vytváranie šekov a zahraničných príkazov cez systém Worldlink®

Varovanie pred zneužitím osobných údajov

Korporátne bankovníctvo