Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
IT for SHE
Fundacja

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

Aktualności
17 maja 2019
#CitiVolunteers do akcji!

28 marca 2019
Znamy Mikroprzedsiębiorcę Roku

6 marca 2019
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora - relacja

27 lutego 2019
#CitiVolunteers poszukują organizacji do współpracy

Fundacja stale współpracuje z następującymi organizacjami: