Dotacje
Fundacja Kronenberga
Ostatnio dotowane instytucje
Rozstrzygnęliśmy konkurs grantowy, odbywający się w dniach od 7 września do 2 października 2015 r.

Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zdecydował o przyznaniu dotacji następującym podmiotom:

  • Fundacja Instytut Studiów Strategicznych - 37 460 zł na realizację projektu "Indeks Polaków represjonowanych i zamordowanych za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej"
  • Fundacja Kultury Paryskiej - 20 000 zł na realizację projektu "Udostępnienie i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego KULTURY PARYSKIEJ"
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 29 500 zł na realizację projektu "Spotkania z ekonomią" - blok edukacyjny o tematyce ekonomicznej realizowany w ramach 14. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki
  • Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej - 30 000 zł na realizację projektu "Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich"
  • Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania - 45 000 zł na realizację projektu "Akademia Przywództwa Liderów Oświaty"
  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - 30 000 zł na realizację projektu "Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie, XX edycja"
  • Polskie Towarzystwo Archiwalne - 25 000 zł na realizację projektu "Gieysztoriana. 100. Rocznica urodzin Profesora Aleksandra Gieysztora"