Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Talent
Program wspierania wybitnie zdolnej młodzieży realizowany we współpracy z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. Fundacja finansuje cykl warsztatów muzycznych, matematycznych, fizycznych i informatycznych dla ponad 200 wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich wyłonionych w procesie kwalifikacji Krajowego Funduszu.