Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Promowanie idei CSR
Doświadczenia Fundacji Kronenberga w dziedzinie zaangażowania społecznego były prezentowane podczas następujących konferencji:
 • Kongres Sponsoring 2007 organizowany przez Informedia, debata Rola fundacji korporacyjnej w kreowaniu wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, Warszawa, 22-23 maja 2007
 • Konferencja Harvard Business Review, Odpowiedzialny biznes, Warszawa, 20 czerwca 2007
 • Konferencja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Społeczna odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie biznesu - korzyści i wyzwania, Kraków, 26 października 2007.
 • Warsztaty dla fundacji korporacyjnych Forum Darczyńców - Wolontariat Citi Handlowy, Warszawa, 15 maja 2007
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Zielona Góra, 15 października 2007
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Kielce, 23 października 2007
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Sopot, 13 listopada 2007
 • Seminarium Forum Odpowiedzialnego Biznesu nt. wolontariatu pracowniczego, Warszawa, 19 listopada 2007
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Olsztyn, 27 listopada 2007
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Szczecin, 4 grudnia 2007
 • Konferencja Centrum Wolontariatu, Wolontariat pracowniczy - nowa jakość zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie, Warszawa, 7 grudnia 2007
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Opole, 11 grudnia 2007
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Poznań, 15 stycznia 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Wrocław, 29 stycznia 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Kraków, 12 lutego 2008
 • Warsztaty Ligi Odpowiedzialnego Biznesu "Różne oblicza odpowiedzialnego biznesu -
  Jak i po co angażować pracowników w działania na rzecz innych? Wolontariat pracowniczy w Citi Handlowy",
  Warszawa, 11-13 marca 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Katowice, 26 lutego 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Białystok, 12 marca 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Łódź, 17 marca 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Rzeszów, 8 kwietnia 2008
 • Kongres Kadry, Warszawa, 14-16 kwietnia 2008
 • Kongres Informedia "Corporate Social Responsibility w Polsce. Sprawdzone strategie i najnowsze wyzwania" ,
  Warszawa, 17-18 kwietnia 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Lublin, 22 kwietnia 2008
 • Kongres Public Relations, Rzeszów, 23-25 kwietnia 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Toruń, 13 maja 2008
 • Konferencja "Newsweek - Biznes Odpowiedzialny", Warszawa, 28 maja 2008
 • Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2008, Jachranka k/Warszawy, 17-18 maja 2008
 • Uroczyste spotkanie podsumowujące IV edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 13 czerwca 2008
 • Konferencja STOB "Instytucje Finansowe na rzecz edukacji Finansowej", Warszawa, 24 czerwca 2008
 • Seminarium Forum Darczyńców "Rola fundacji korporacyjnej w budowaniu kultury organizacyjnej firmy",
  Warszawa, 25 czerwca 2008