Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Trzynasta edycja

24 października Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy, wręczył dr. hab. Henrykowi Gurgulowi Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególe osiągnięcia w zakresie  myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów przyznaną za książkę "Analiza zdarzeń na rynkach akcji".


Prezentując Laureata, gospodarz uroczystości, Sławomir S. Sikora, powiedział: "Jestem przekonany, iż praca laureata tegorocznej edycji konkursu będzie interesującą lekturą nie tylko dla wykładowców zajmujących się analizą rynków finansowych, lecz również dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i inwestorów próbujących odgadnąć jaka będzie koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych."


 


Prof. Henryk Gurgul,  laureat XIII edycji Konkursu 

             
Prof. Henryk Gurgul- laureat, Sławomir S. Sikora - prezes Citi Handlowy, prof. Leszek Zienkowski - przewodniczący Jury XIII edycji Konkursu podczas wręczenia nagrody.

 

Prof. Leszek Zienkowski w uzasadnieniu przyznania nagrody powiedział, że praca "Analiza zdarzeń na rynkach akcji" ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii ekonomii.  
 
Laureat Nagrody prezentuje założenia nagrodzonej pracy

Po ceremonii przyznania Nagrody oraz wykładzie Laureata, prezentującym założenia pracy, odbyła się konferencja ekonomiczna,. "Przyszłość warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych". W panelu wzięli udział: Henryk Gurgul, Jacek Chwedoruk, Wiesław Rozłucki, Ludwik Sobolewski i Jacek Socha. Poprowadził ją Rafał Wiatr, Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. Głównym problemem poruszanym w czasie dyskusji były szanse i zagrożenia związane z prywatyzacją Giełdy.


Paneliści konferencji "Przyszłość warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych"
    
Paneliści konferencji "Przyszłość warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych"


 


Prof. Henryk Gurgul w otoczeniu gości specjalnych i gospodarzy uroczystości:
Od lewej stoją Rafał Wiatr, Jacek Chwedoruk, Ludwik Sobolewski, Henryk Gurgul, Jacek Socha, Sławomir S. Sikora, Wiesław Rozłucki.

 
  Na zakończenie uroczystości Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy, ogłosił rozpoczęcie XIV edycji konkursu "O Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A."
Ideą konkursu o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A." jest promowanie najcenniejszych, najbardziej wartościowych publikacji
w dziedzinie teorii ekonomii i finansów. Założenia konkursu od jego początków są niezmienne: wnioski o przyznanie nagrody składają władze uczelni i instytutów o profilu ekonomicznym mających siedzibę w Polsce oraz banki i instytucje samorządu gospodarczego, po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni bądź instytutów oraz wydawnictwa ekonomiczne.
O jej przyznaniu zadecyduje Jury w składzie: prof. Leszek Zienkowski (przewodniczący), prof. Marek Belka, prof. Marek Dąbrowski, prof. Stanisław Gomułka, prof. Urszula Grzelońska, prof. Witold Koziński, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Andrzej Sławiński, prof. Wacław Wilczyński.

Regulamin kokursu