Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Druga edycja

W tej edycji nie przyznano nagrody. Mimo wysokiego poziomu merytorycznego prac, zdaniem Jury, żadna nie spełniła oczekiwań fundatora nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów.