Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Trzecia edycja

W roku 1996 Jury przyznało nagrodę prof. Edmundowi Pietrzakowi z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku za prace pt. "Wymienialność złotego".


Prof. Edmund Pietrzak - laureat III edycji konkursu.