Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Ósma edycja

W ósmej edycji konkursu Jury postanowiło nagrodzić prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. "Bezrobocie. Podstawy teoretyczne"W książce "Bezrobocie. Podstawy teoretyczne" podstawą analizy są tradycyjne i współczesne teorie bezrobocia, jakie zostały rozwinięte w ekonomii, a w szczególności ujęcia bezrobocia wysunięte na gruncie ekonomii neoklasycznej, ekonomii keynesowskiej, syntezy neoklasycznej, teorii naturalnej stopy bezrobocia, teorii bezrobocia NAIRU, teorii poszukiwań na rynku pracy oraz nowej ekonomii keynesowskiej.

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski - laureat VIII edycji konkursu.

Kiedy bezrobocie przyjmuje znaczne rozmiary, staje się poważnym zagrożeniem ekonomicznym, społecznym i politycznym. Autor nie tylko pokazuje rozwój rozumowania teoretycznego w kwestii bezrobocia, nie tylko prezentuje i analizuje poglądy spierających się stron, ale również podejmuje próbę ich oceny oraz zarysowuje własny pogląd na zasadnicze kwestie. Książka ma charakter teoretyczny, ale wnioski płynące z rozważań mają ważne implikacje praktyczne, zwłaszcza w dziedzinie polityki państwa wobec bezrobocia. Rozważania teoretyczne, mające zasadnicze znaczenie dla formułowania skutecznej polityki ograniczania bezrobocia uzupełnione są w książce analizami bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej.
"Bezrobocie.Podstawy teoretyczne", Prof. dr hab.Eugeniusz Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002 r., stron 352