Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Dziewiąta edycja

Zwycięzcą został Pan dr Przemysław Woźniak z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, za pracę pt. "Inflacja bazowa". Autor dokonał przeglądu teoretycznego i praktycznego podejścia do inflacji bazowej. Opracował ponadto własną metodę empirycznej oceny szeregów inflacji bazowej i wykorzystując ją zaproponował optymalny - w świetle swoich badań - wskaźnik inflacji bazowej, wykazując jednocześnie jego przydatność do analizy polityki pieniężnej w Polsce.

   
Dr Przemysław Woźniak - laureat IX edycji konkursu.