Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Dziesiąta edycja

Laureatem X edycji konkursu został dr Aleksander Jakimowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. "Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii działań koniunkturalnych". Przedmiotem pracy jest ewolucja poglądów na wyjaśnianie cykliczności procesów gospodarczych, dokonywanie trafnych przewidywań w tym zakresie i sposoby prowadzenia skutecznej polityki stabilizacji koniunktury.

Dr Aleksander Jakimowicz - laureat X edycji konkursu.
 

Wręczenie nagrody: Sławomir S. Sikora - Prezes Citibank Handlowy, Iwona Jaworska - Prezes Fundacji Bankowej
im. L. Kronenberga, oraz dr Aleksander Jakimowicz.