Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów
Dwudziesta edycja

8 czerwca 2015 r. już po raz XX przyznano Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów, którą otrzymał dr hab. Tomasz Berent ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę "Ogólna teoria dźwigni finansowej". Pozycja zwróciła uwagę Kapituły Konkursu swoją oryginalnością i konsekwencją autora w przyjętej postawie badawczej. Obejmowała ona analizę bogatego dorobku naukowego dotyczącego problematyki dźwigni finansowej oraz uwzględniała szerokie spektrum symulacyjnych rachunków efektów dźwigni finansowej przy różnych założeniach. Autor skoncentrował się na aspektach mikroekonomicznych, skupiając się na szczegółach polityki finansowej pojedynczego przedsiębiorstwa.

Nagrodę wręczyli przewodnicząca Kapituły Konkursu prof. Urszula Grzelońska oraz Norbert Konarzewski, Dyrektor programowy Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. W imieniu Kapituły Konkursu laudację wygłosiła prof. Urszula Grzelońska, która wskazała, że nagrodzona książka w bardzo klarowny i spójny sposób przedstawia mechanizm dźwigni finansowej. Oparta jest na starannie dobranej i krytycznie wykorzystanej literaturze oraz ciekawych autorskich pomysłach ujmowania opisywanego mechanizmu. Autor zwrócił uwagę na dotychczas nierozstrzygnięte bądź niezbadane problemy związane z tematyką dźwigni finansowej. Praca jest unikatowa pod względem teoretycznym i metodologicznym, dzięki czemu wnosi wartość dodaną do fundamentalnych teorii finansowych.

Wręczenie nagrody było również okazją do dyskusji na temat mechanizmu dźwigni finansowej, w której udział wzięli dr hab. Tomasz Berent, laureat XX edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A., prof. Mirosław Panek, członek Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. oraz prof. Andrzej Sławiński, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dyskusję poprowadził Cezary Szymanek, redaktor naczelny Bloomberg Businessweek Polska.

Dr hab. Tomasz Berent od 2001 roku związany jest z SGH. Nieprzerwanie od 2004 do 2012 roku znajdował się na liście dziesięciu najlepszych pracowników uczelni. Berent to pięciokrotny laureat Outstanding WEMBA Faculty Award. Działalność edukacyjną prowadzi także poza uczelnią, wiedzę na temat finansów przekazuje w ramach prestiżowych programów międzynarodowych, takich jak: Warsaw Executive MBA we współpracy z University of Minnesota, Executive Studies we współpracy z EY czy CEMS Master in International Management. Wykładał w Wielkiej Brytanii na University of Wales, Universiy of Bangor oraz University of Sussex.