Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów
Dziewiętnasta edycja

Już po raz XIX przyznano Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

Laureatem został dr hab. Jakub Growiec, autor książki "Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji". Gospodarzem uroczystości był Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. W imieniu Jury laudację wygłosiła jego przewodnicząca, prof. Urszula Grzelońska. Wskazała ona m.in. na praktyczny wymiar pracy autora, podkreślając, że wnioski z niej płynące mogą mieć zastosowanie w realnej gospodarce i stanowić podstawę oceny jej potencjału rozwojowego. Nagrodę wręczyli przewodnicząca Jury konkursu prof. Urszula Grzelońska oraz prof. Tomasz Szapiro, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Tradycją jest, że wręczenie Nagrody Banku Handlowego to również okazja do dyskusji na temat najważniejszych kwestii związanych z obecną polityką gospodarczą kraju i świata. W tym roku panel poświęcono perspektywom rozwojowym polskiej gospodarki. Dyskusję poprowadził Cezary Szymanek, redaktor naczelny Bloomberg Businessweek Polska, a udział w niej wzięli: dr hab. Jakub Growiec, laureat XIX edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A., prof. Stanisław Kubielas z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (i jednocześnie Laureat XVII edycji Nagrody) oraz dr hab. Marcin Kolasa z Narodowego Banku Polskiego. Posiłkując się wnioskami zawartymi w pracy laureata, zebrani eksperci zastanawiali się, na ile perspektywy wzrostu dla Polski ograniczają takie czynniki jak niedostateczny rozwój infrastruktury transportowej i teleinformatycznej oraz niekorzystne zjawiska demograficzne.