Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Siedemnasta edycja

12 października 2011 przyznana została Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

Laureatem został dr hab. Stanisław Kubielas za pracę "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania".

Gospodarzem uroczystości była Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy.
Witając gości powiedziała m.in.:
Symbolem ostatnich dekad był, zmarły przed tygodniem, Steve Jobs. [...] Zawsze podkreślał on, że podwaliną sukcesów projektu było połączenie nowinek technicznych ze sztuką. [...] Przekucie wynalazku w codzienną praktykę jest zatem efektem innowacyjnej technologii oraz wytworzenia na nią popytu poprzez atrakcyjną formułę. Każda taka adaptacja przekłada się natomiast na wzrost efektywności gospodarowania różnymi ograniczonymi zasobami. Przejawia się to poprzez przyspieszenie komunikacji, zmniejszenie kosztów produkcji, czy też maksymalizację jej efektów.W imieniu Jury laudację wygłosiła jego przewodnicząca, prof. Urszula Grzelońska. Wskazała ona m.in. na innowacyjną metodologię prowadzonych badań. Ponadto w uzasadnieniu werdyktu, Jury podkreśliło zdolność laureata do czerpania z bogactwa wiedzy ekonomicznej przy budowie teorii umożliwiającej wyjaśnienie, jak powiększa się lub zmniejsza luka technologiczna w pojedynczym kraju.  

Tradycją jest, że wręczenie Nagrody Banku Handlowego to również okazja do dyskusji na temat najważniejszych kwestii związanych z obecną polityką gospodarczą kraju i świata. W tym roku dyskusja poświecona była skutecznym sposobom na zapełnienie luki technologicznej między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi.
Konferencję prowadził Piotr Kalisz - Główny Ekonomista Banku Handlowego w Warszawie S.A, a udział wzięli: prof. Stanisław Gomułka - Główny ekonomista Business Centre Club, dr hab. Stanisław Kubielas, Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Laureat XVII edycji Nagrody Banku Handlowego, prof. Witold Orłowski, Główny doradca ekonomiczny PWC; dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Rafał Antczak - Wiceprezes Deloitte Business Consulting.

Korzystając z wiedzy i międzynarodowego doświadczenia w kreowaniu polityki makroekonomicznej  uczestniczących w konferencji ekspertów, omawiane były rady dla ekonomicznych decydentów jak radzić sobie z kryzysami i jednocześnie systematycznie podnosić poziom życia społeczeństwa.

Laureata wybrało Jury obradujące w składzie:
prof. Urszula Grzelońska - przewodnicząca, prof. Adam Noga - sekretarz, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Witold Koziński, prof. Andrzej Sławiński, prof. Stanisław Gomułka, prof. Witold Orłowski.

Dr hab. Stanisław Kubielas w swojej książce porusza problematykę istotną dla polskiej i światowej gospodarki, zwłaszcza w dobie panującej na rynkach niepewności. W badaniach empirycznych wykorzystał dane z Europy Środkowo Wschodniej, w tym z Polski, które pozwoliły mu na sformułowanie cennych z punktu widzenia polityki gospodarczej hipotez. Według autora, aby stworzyć skuteczną politykę służącą rozwojowi innowacyjnej gospodarki nie wystarczą przyjazne warunki dla inwestorów. Niezbędne są także takie zasoby jak odpowiedni poziom kapitału intelektualnego, społecznego czy infrastruktura, które umożliwiają wdrożenie nowoczesnej technologii.

Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego w Warszawie S.A. została przyznana już po raz siedemnasty. Jest ona jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce. Ma na celu promowanie najbardziej wartościowych prac z dziedziny ekonomii i finansów, a także wyróżnianie wybitnych polskich ekonomistów. Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego jest nagrodą pieniężną w wysokości 50 000 zł.

Zgłoszenia do kolejnej, XVIII, edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie mogą składać uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego oraz wydawnictwa ekonomiczne, mające siedzibę w Polsce. Przedmiotem oceny jury będą książki autorskie, autorskie fragmenty książek stanowiących pracę zbiorową, artykuły lub zbiór artykułów jednego autora lub praca zespołowa, napisane po 12 października 2009 roku.