Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów"
Piętnasta edycja

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów w XV edycji konkursu została przyznana dr Annie Moździerz za pracę "Nierównowaga finansów publicznych".

W nagrodzonej pracy dr Anna Moździerz analizuje problemy równowagi w finansach publicznych, z uwzględnieniem warunków kryzysu ekonomicznego, z jakim zmaga się aktualnie gospodarka światowa. Autorka zajmuje się związkiem pomiędzy deficytem budżetowym, a stanem gospodarki oraz dowodzi, że integracja europejska jest szansą na przywrócenie równowagi finansów publicznych w Polsce.

15 października 2009 roku odbyła się gala przyznania Nagrody, na którą przybyli znani ekonomiści, przedstawiciele instytucji i uczelni ekonomicznych oraz studenci. Gospodarzem uroczystości był Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy. Witając zgromadzonych gości i uzasadniając wybór Jury powiedział:
"W ciągu tych 15 lat nagrodziliśmy wielu wybitnych polskich ekonomistów. W tym roku 
dołącza do tego grona nasza dzisiejsza laureatka. Cieszę się, że możemy nagrodzić 
jej wysiłek i docenić talent, a także przedstawić jej pracę szerszej publiczności."

Odbierając nagrodę Laureatka powiedziała: "Dziękuję Jury za wyróżnienie mnie tą 
prestiżową nagrodą. Wysoka ocena mojej publikacji jest dla mnie zwieńczeniem 
wieloletniej pracy w zakresie badań ekonomii sektora publicznego"
.

Uroczystości wręczenia Nagrody od wielu lat towarzyszy konferencja ekonomiczna. W tym roku jej tematem były wyzwania polskiej polityki fiskalnej w obliczu kryzysu. Dyskusję poprowadził Piotr Kalisz - Główny Ekonomista Banku Handlowego w Warszawie S.A. W panelu wzięli udział: Ludwik Kotecki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. Stanisław Gomułka - Główny Ekonomista Business Centre Club, Rafał Antczak - Wiceprezes Deloitte Business Consulting oraz dr Anna Moździerz - laureatka tegorocznej Nagrody.Konkurs o "Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów" jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i ma na celu promowanie najbardziej wartościowych publikacji oraz szczególnych osiągnięć w dziedzinie teorii ekonomii i finansów.

Nagroda została ustanowiona przez Zarząd Banku w 1995 roku, w 125 rocznicę założenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać władze uczelni i instytutów o profilu ekonomicznym mające siedzibę w Polsce oraz banki i instytucje samorządu gospodarczego, po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni bądź instytutów. Wnioskodawcą mogą być również wydawnictwa ekonomiczne. Nagrodę stanowi 40 000 zł.

Laureatkę wybrało Jury obradujące w składzie:
prof. Leszek Zienkowski - przewodniczący, prof. Marek Belka, prof. Stanisław Gomułka, prof. Urszula Grzelońska, prof. Witold Koziński, prof. Adam Noga, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Andrzej Sławiński


Dr Anna Moździerz jest adiunktem w Katedrze Finansów, w Zakładzie Polityki Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W obszarze jej zainteresowań pozostają m.in.: finanse publiczne, nierównowaga finansów państwa, problemy transformacji polskiej gospodarki jak również finansowe i społeczne konsekwencje procesów integracyjnych. Jest także autorką wielu publikacji oraz badań poświęconych zagadnieniom finansów publicznych.

Konkurs CZAS NA MŁODYCH

Z uwagi na duże zainteresowanie Konkursem i liczne zapytania od Studentów, Organizatorzy postanowili przedłużyć termin nadsyłania prac do 11 marca 2010 roku.

Fundacja Kronenberga oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają studentów kierunków ekonomicznych do udziału w Konkursie pod hasłem CZAS NA MŁODYCH.

Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy do 3000 znaków na temat "Zostałem Ministrem Finansów - co zrobić z deficytem budżetowym". Warunkiem udziału w konkursie jest umieszczenie w tekście przynajmniej jednego z 5 zaproponowanych cytatów. Pochodzą one ze zwycięskiej pracy laureatki tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A., dr Anny Moździerz.

Nagrodą główną w konkursie jest 1500 zł!

Prace na konkurs należy nadsyłać do 11 marca 2010 r. na adres z dopiskiem w tytule CZAS NA MŁODYCH. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 18 marca 2010 r. Więcej informacji oraz cytaty znajdują się w Regulaminie.

Regulamin konkursu CZAS NA MŁODYCH