Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Mikroprzedsiębiorca Roku - V edycja
Jest to konkurs, którego celem jest:
  • popularyzacja mikroprzedsiębiorczości,
  • zachęcanie do zakładania małych firm oraz...
  • prezentacja i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych.


25 czerwca w sali New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się uroczystość wręczenia nagród w V edycji konkursu o tytuł  Mikroprzedsiębiorca Roku 2009.

Gospodarzem uroczystości byli Michał H. Mrożek, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy oraz Iwona Jaworska, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Michał H. Mrożek, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy podczas uroczystego powitania uczestników gali
Witając zgromadzonych na gali mikroprzedsiębiorców Michał Mrożek nawiązał do tradycji polskiej przedsiębiorczości, podkreślił znaczenie małych firm w rozwoju gospodarczym kraju oraz znaczenie prowadzonego przez Fundację Kronenberga konkursu jako narzędzia inspirującego do działania:
Chcemy pokazywać, promować przykłady dobrego gospodarowania oraz ludzi, którzy pasję i chęć posiadania własnej firmy z sukcesem wcielili w życie. Jestem przekonany, że poprzez prezentację zwycięzców naszego konkursu pokażemy, że "można". Wierzę, że prowadząc takie programy, inspirujemy do działania, wyznaczając kierunek trwałej poprawy jakości życia w skali całego społeczeństwa.

Iwona Jaworska, Prezes Fundacji Kronenberga i Michał H. Mrożek, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy wręczyli nagrodę główną Michałowi Kowalczykowi, twórcy firmy Nexwell Engineering

Tegorocznym laureatem i zdobywcą prestiżowego tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2009 została firma Nexwell Engineering z Wrocławia, założona przez Michała Kowalczyka. Nexwell zajmuje sie projektowaniem oraz produkcją nowoczesnych systemów automatyki domowej. Wiodącym produktem firmy jest system NEXO, który pozwala w elastyczny i wygodny sposób sterować różnymi elementami infrastruktury technicznej każdego domu. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 30 000 złotych.


Oprócz nagrody głównej jury przyznało:

3 wyróżnienia w kategorii GŁÓWNEJ po 15 000 zł. Otrzymali je:

 

Tomasz Krupa - Grzegorz Leinz, Firma KELT s.c.

Firma jest producentem maszyn termoformujących. Od początku swego istnienia co ok. półtora roku wprowadza do swego katalogu kolejny prototyp maszyny, który spełnia standardy techniczne i jakościowe światowej czołówki w branży opakowań technicznych i spożywczych.

 

Paweł Musiał - MPICOSYS EMBEDDED PICO SYSTEMS Sp. z o.o., nominowany przez Urząd Miasta w Gdyni

Firma działa w obszarze nowych technologii mikrosystemów elektronicznych. Prowadzi usługi badawczo-rozwojowe, projektowe oraz wdrożeniowe, tworzy prototypy systemów. Przykładem wykonanych projektów są prace nad kartami chipowymi z wbudowanymi, miniaturowymiekranami elastycznymi, pełniące funkcje płatnicze, lojalnościowe czy zaawansowane funkcje elektronicznych dokumentów, takich jak prawo jazdy, paszport czy dowód osobisty.

 

Paweł Pagacz - F.H.U.M. "SPP" Paweł Pagacz

Działalność firmy koncentruje się na kompleksowych usługach szewskich. To, co ją wyróżnia to 80 punktów przyjmowania butów do naprawy, które znajdują się w całym województwie małopolskim.


3 wyróżnienia w kategorii BEGINNERS po 10 000 zł. Otrzymali je:

 

Grzegorz Kasprowicz, Paweł Kasprowicz - CREOTECH, nominowani przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Firma prowadzi działalność w zakresie tworzenia i produkcji innowacyjnych rozwiązań elektronicznych i elektromechanicznych. Głównymi jej produktami są m.in. specjalistyczne kamery cyfrowe do zastosowań naukowych, inteligentne kamery cyfrowe przeznaczone do monitoringu czy mikrokomputery przemysłowe. Ponadto firma zarządza produkcją specjalistycznych kart pomiarowych dla Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych.

 

Paweł Kwiatkowski, Tomasz Florczak - INTELMIND

Firma zajmuje się tworzeniem inteligentnych systemów dialogowych z interfejsem graficznym wykorzystującym postacie video, które są umieszczane w formie "doradców" na stronach WWW. "Inteligentni doradcy" są wyposażeni w mechanizmy wnioskujące, rozpoznające kontekst rozmowy oraz kontrolowanie jej przebiegu.

 

Michał Mysiak, Dawid Kwidzyński, Marcin Siwiński - MOJA ULICA S.C, nominowani przez Urząd Miasta w Gdyni

Firma jest twórcą portalu www.mojaulica.pl, za pośrednictwem którego użytkownik może sprawdzić lokalizacje przyszłego miejsca zamieszkania, biorąc pod uwagę takie kwestie jak: bezpieczeństwo, poziom życia, ewentualne niedogodności, struktura mieszkańców oraz niezbędne obiekty w okolicy nieruchomości.


1 wyróżnienie w kategorii MIKRO 8 000 zł. Otrzymał je:

 

Grzegorz Skalmowski - Gospodarstwo Rolne SNAILS GARDEN

Firma zajmuje chowem i reprodukcją lądowych ślimaków przeznaczonych do spożycia i szkoleniami z tego zakresu. Oferowanym produktem jest zarówno mięso i kawior dla smakoszy, ale także śluz wykorzystywany w kosmetyce. Wykorzystanie ślimaków z rodzaju afrykańskich przyczynia się zarazem do zachowania populacji ślimaka winniczka.


Ponadto ze względu na wysoki poziom zgłoszonych kandydatur jury postanowiło przyznać dodatkowo 5 wyróżnień po 4 000 zł. Otrzymali je:

 

Karol Zwoliński - EKOWAT, nominowany przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Działalność firmy polega na rozeznaniu ilości i jakości gromadzącego sie biogazu na wysypiskach odpadów komunalnych oraz jego wykorzystaniu do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Wytworzony w ten sposób prąd elektryczny zostaje wprowadzony do krajowej sieci energetycznej, a powstała energia posiada status zielonej energii odnawialnej.

 

Aneta Nitecka - KLUBU OPIEKI NAD DZIEĆMI "NAJLEPSZA NIANIA"

Klub zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi, które są za małe, żeby pójść do przedszkola. Przyjmuje dzieci w wieku od pół roku do 3 lat. Zapewnia nie tylko wesołą, ale i mądrą zabawę, bezpieczeństwo, opiekę w wybranych godzinach lub przez cały dzień.

 

Kinga Klepacz - STOP GRAFFITI, nominowana przez Urząd Miasta w Gdyni

Firma prowadzi działalność w zakresie zabezpieczenia konstrukcji budowlanych przed graffiti. Usługa odbywa się przy użyciu preparatów o wodnej i żelowej konsystencji, a przy jej wykonywaniu brane są pod uwagę różne typy powierzchni. Dzięki działalności STOP GRAFITII krajobraz Trójmiasta zmienił sie na korzyść: z powierzchni budynków, miejskich pomników zniknęły szpecące napisy.

 

Jacek Tomaszewski, Łukasz Giermek, Jarosław Mężyk - MASTER TELECOM, nominowani przez Urząd Miasta w Gdyni

Firma projektuje, wdraża i nadzoruje systemy telekomunikacyjne dla firm, operatorów sieci i dostawców usług. Spółka opracowuje innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w telekomunikacji, komunikacji internetowej, edukacji i e-marketingu.

 

Krzysztof Sulikowski - ROBOTY PRZEMYSŁOWE, nominowany przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

Firma zajmuje sie robotyzacją i automatyzacją linii przemysłowych. Głównym polem jej działania jest projektowanie i wdrażanie zrobotyzowanych stanowisk, począwszy od wyboru najlepszego robota, chwytaka, systemu pozycjonowania, aż po przeszkolenie pracowników i serwisowanie wdrożonych stanowisk.


O zwycięstwie w konkursie decydowały: pomysł na biznes, okoliczności powstania firmy, umiejętności przezwyciężenia kryzysów i trudności w tworzeniu firmy, jak również podejmowanie twórczych, odważnych działań.

Laureata i wyróżnionych w V edycji konkursu wybrała kapituła w składzie:

Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
Grzegorz Galusek - Dyrektor Microfinance Centre,
Krzysztof Jaczewski - Prezes Fundusz Mikro,
Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Krzysztof Łabowski - Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Citi Handlowy,
prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Andrzej Malinowski - Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich,
Piotr Szczepański - Prezes Fundacji Wspomagania Wsi,
Dariusz Żuk - Prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Na V edycję konkursu zostało nadesłanych 246 zgłoszeń mikroprzedsiębiorstw - cześć z nich zgłosiła się bezpośrednio, a część nominowały instytucje wspierające mikroprzedsiębiorczość.

 
Grzegorz Galusek, dyrektor Microfinanse Centre, prezentuje wyniki badań mikroprzedsiębiorczości w Polsce

Przyznanie nagród poprzedziła prezentacja badania pt. "Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce", zrealizowanego w maju 2009 roku przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinanace Centre. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 500 mikrofirm przez Pentor Research International. Z badań wynika m.in., że aż 44 % mikrofirm spodziewa się, że liczba barier prawno-administracyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości w nadchodzącym roku będzie wzrastała. Z kolei 59 % ankietowanych już dzisiaj potwierdza istnienie takich barier i wskazuje je jako główne przeszkody utrudniające rozpoczęcie działalności gospodarczej. Badania pokazują również, że niemal 80 % badanych zakładając firmę korzystało z własnych oszczędności. Z zewnętrznej pomocy finansowej nie korzysta dzisiaj aż 76 % mikroprzedsiębiorców. Przyczyną tego jest niechęć przedsiębiorców do zaciągania kredytów/pożyczek (36%) lub brak potrzeb posiadania dodatkowych funduszy (35%).


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników badania

 
Uczestnicy panelu (od lewej): Krzysztof Jaczewski - Prezes Funduszu Mikro, Joanna Zalewska - Kierownik serwisu IFirma.pl, Robert Lidke - Redaktor Naczelny Gazety Prawnej i moderator dyskusji, Leszek Stafiej - Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Krzysztof Łabowski - Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Citi Handlowy, Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni
Po prezentacji odbyła się dyskusja panelowa, którą poprowadził Robert Lidke - Redaktor Naczelny Gazety Prawnej. Rozmówcy doceniali znaczenie małych przedsiębiorstw, rozmawiali na temat narzędzi ułatwiających zakładanie nowych firm i generalnie dobrze oceniali perspektywy rozwoju sektora. Krzysztof Łabowski, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, powiedział m.in.: Ostatnie lata wskazują, że w Polsce stale rośnie skłonność do podejmowania własnej działalności. Jak wynika z badań Komisji Europejskiej, przeprowadzanych jeszcze przed pogorszeniem się sytuacji gospodarczej na świecie, wśród mieszkańców nowych krajów członkowskich UE chęć prowadzenia własnego biznesu jest o wiele wyższa niż w starych krajach UE. Potwierdzają to wyniki badań przedstawiane przez Fundację Kronenberga, ale także rosnąca popularność konkursu "Mikroprzedsiębiorca Roku".

 partner medialny


partner promocyjny