Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Mikroprzedsiębiorca Roku - III edycja

Tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2007 oraz nagrodę w wysokości 30 000 zł. zdobyła Halina Kustosz z Warszawy, twórczyni portalu kobiety.pl. Kandydaturę Pani Haliny przedstawiła Warszawska Izbę Handlowa.

 Mikroprzedsiębiorca Roku - III edycja

Halina Kustosz laureatka konkursu oraz Iwona
Jaworska, Prezes Fundacji Kronenberga podczas
wręczenia nagrody głównej w konkursie o tytuł
Mikroprzedsiębiorcy Roku 2007.
    Halina Kustosz - Mikroprzedsiębiorca Roku 2007


Mikroprzedsiębiorca Roku - III edycja 

W trakcie uroczystości Michał Matul reprezentujący Microfinance Center, partnera merytorycznego konkursu, przedstawił wyniki badań na temat sytuacji Mikrofirm w Polsce.      Wyniki konkursu w imieniu Kapituły Konkursu przedstawiła Agnieszka Durlik-Khouri, z Krajowej Izby Gospodarczej.


Oprócz nagrody głównej, trzy równorzędne nagrody w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na (do wyboru), szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, sprzęt na potrzeby mikroprzedsiębiorstwa albo promocję firmy, w kategorii GŁÓWNEJ otrzymali:

W podkategorii USŁUGI

 Mikroprzedsiębiorca Roku - III edycja

Bożena Polak-Stojanova, prowadząca "Zaścianek Polski Bożena Stojanova", nominowana przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA NADBURZAŃSKA w Siedlcach.      Mariusz Norkowski, prowadzący firmę "Konserwacja Zabytków Mariusz Norkowski", nominowany przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu.

W podkategorii PRODUKCJA

Mikroprzedsiębiorca Roku - III edycja Tadeusz Przymus, prowadzący "Polder Sp. z o.o.", nominowany przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu.


Również trzy równorzędne nagrody w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na (do wyboru), szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, sprzęt na potrzeby mikroprzedsiębiorstwa albo promocję firmy, ale w kategorii BEGINNERS (dla mikroprzedsiębiorców do 32 lat) przyznano:

W podkategorii USŁUGI

Mikroprzedsiębiorca Roku - III edycja Bernardowi Maciejowi Kukolusowi, prowadzącemu "Detalus, Bernard Maciej Kukolus" nominowanemu przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie.


W podkategorii PRODUKCJA

Mikroprzedsiębiorca Roku - III edycja Januszowi Ojrzanowskiemu i Krzysztofowi Jóźwikowi, prowadzącym "BIO-ECO-BET Sp. z o.o.", nominowanym przez Urząd Miejski w Koninie.

Mariuszowi Kowalskiemu, "Nadmar Polska Mariusz Kowalski" nominowanemu przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu.

Mikroprzedsiębiorca Roku - III edycja Przyznano również jedną nagrodę w wysokości 8 000 zł w kategorii MIKRO, dla najmniejszych przedsiębiorców Otrzymała ją Stefania Krzyk, prowadząca "Bieliźniarstwo Z.P.U. Szycie Kołder Ręcznie Pikowanych", nominowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Nominacji do konkursu mogły dokonywać instytucje wspierające mikroprzedsiębiorczość i zrzeszające mikroprzedsiębiorców.

O przyznaniu nagród zadecydowała Kapituła obradująca w składzie:
Agnieszka Durlik- Khouri (w imieniu Andrzeja Arendarskiego), Krajowa Izba Gospodarcza,
Grzegorz Galusek, Microfinance Center,
Krzysztof Jaczewski, z Fundusz Mikro,
prof. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Adam Ambrozik (w imieniu Andrzeja Malinowskiego), Konfederacja Pracodawców Polskich,
Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi,
Dariusz Żuk, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
Adam Grabarczyk, Citi Handlowy.

W III edycji konkursu o tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2007 Kapituła oceniła 160 nominowanych kandydatur mikroprzedsiębiorców.
Najwięcej kandydatur zostało zgłoszonych w kategorii USŁUGI - 86 zgłoszeń, najmniej w kategorii PRODUKCJA - 12 zgłoszeń. W kategorii HANDEL nadesłano 62 zgłoszenia. Najwięcej nominacji złożyło Powiatowe Urzędy Pracy (68), pozostałe zostały nadesłane min. przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Izby Przemysłowo-Handlowe czy Agencje Rozwoju Regionalnego.

Pula nagród w konkursie wynosiła 140 000 zł.