Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Mikroprzedsiębiorca Roku - VI edycja

23 czerwca w sali New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VI edycji konkursu o tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2010.


Przyznanie nagród poprzedziła prezentacja wyników badania "Czynniki sukcesu mikroprzedsiębiorstw w Polsce" przeprowadzonego w maju bieżącego roku przez Fundację Kronenberga we współpracy z Microfinance Centre i Pentor RI, wśród laureatów i zwycięzców poprzednich edycji Konkursu.

Właściciele badanych firm jako podstawowy wyznacznik sukcesu wymieniali aspekt finansowy rozumiany jako zabezpieczenie własnego bytu, przetrwanie firmy na rynku lub możliwość jej rozwoju. Jako dalsze wskaźniki wymieniane były elementy pozafinansowe: samorealizacja, satysfakcja z tego, co się robi oraz spokój, pewność bytu, ilość czasu wolnego. Nieliczni definiując sukces wskazywali na osadzenie przedsiębiorstwa w otoczeniu społecznym i jego szerzej rozumianą rolę niż tylko zarabianie pieniędzy - zadowoleni klienci, budowanie więzi z pracownikami, odpowiedzialność społeczna. Wśród najczęściej wymienianych przez mikroprzedsiębiorców czynników sprzyjających sukcesowi firmy znalazły się ciągły rozwój, procesy wewnątrz przedsiębiorstw, zasoby i otoczenie przedsiębiorstw, w tym dostęp do zewnętrznego finansowania. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników badania.

Następnie odbył panel dyskusyjny o tematyce związanej z badaniem. Prowadził go Piotr Mazurkiewicz z Dziennika "Rzeczpospolita", a udział wzięli: Iwona Majewska-Opiełka, psycholog biznesu; Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Anna Skulimowska, dyrektor Biura Bankowości Bezpośredniej w Citi Handlowy oraz Michał Kowalczyk, laureat V edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.

 

Zwycięzcą VI edycji i zdobywcą prestiżowego tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010 została firma Centrum Badań DNA z Poznania, kierowana przez panów Jacka Wojciechowicza i Michała Kaszubę, a nominowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Firma zajmuje się rozpowszechnianiem najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej na rynku usług diagnostyki medycznej oraz opracowywaniem nowych technik i metod badawczych. Aktualnie Centrum posiada najszerszą w Polsce ofertę 140 testów genetycznych w zakresie: diagnostyki mikrobiologicznej, predyspozycji do chorób nowotworowych i genetycznych oraz identyfikacji pokrewieństwa. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 40 000 złotych, którą wręczył Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorcy, których firmy zostały wyróżnione w poszczególnych kategoriach, otrzymali nagrody w wysokości 15 000 złotych.

 

Wyróżnienie w kategorii SENIOR otrzymała firma CREATIVEMEDIA wizerunek - doradztwo - szkolenia z Poznania, kierowana przez panią Anetę Murakowską.

CreativeMedia wizerunek - doradztwo - szkolenia prowadzi profesjonalne szkolenia kompetencji miękkich, skierowanych do przedsiębiorców i kadry zarządzającej. Umożliwia osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, zdobywanie cennego doświadczenia. Z myślą o nich firma organizuje pionierskie w skali kraju spotkania Klubu Networkingu. Ponadto prowadzi również szkołę dla trenerów - CreativeSolution.

 

Wyróżnienie w kategorii START otrzymała firma Altermia Sp. z o.o. z Torunia, kierowana przez panią Zytę Niedźwiecką i pana Waldemara Lendziona.

Firma działa w szeroko pojętym obszarze "zielonej energii". Produktem sprzedawanym przez spółkę jest energia cieplna wytwarzana podczas spalania biomasy. Klientami firmy są samorządy, wspólnoty mieszkaniowe, prywatne przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperzy. Kotłownie będące własnością spółki zlokalizowane są w województwach Kujawsko-Pomorskim i Warminsko-Mazurskim.

 

Wyróżnienie w kategorii MIKRO otrzymała firma VRATIS SP. Z O.O. z Wrocławia, kierowana przez panów Łukasza Mirosława i Wojciecha Tarnawskiego.

Vratis Sp. Z o.o. to jednostka naukowo-badawcza specjalizująca się w opracowywaniu algorytmów na potrzeby analizy obrazów w przemyśle, medycynie i biologii, jak również w akceleracji obliczeń na procesorach graficznych GPU. Wiedza z zakresu przetwarzania obrazów, metod statystycznych i nowoczesnego programowania pozwala na proponowanie rozwiązań bazujących na najnowszych osiągnięciach naukowych oraz wysoce wydajnych technologiach programistycznych.

 

Wyróżnienie w kategorii NOWE TECHNOLOGIE otrzymała firma Ecotech Polska Sp. z o.o. z Łomianek, kierowana przez pana Dominika Wojewódkę, nominowana przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Firma jest twórcą i właścicielem innowacyjnej na rynku światowym technologii unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych. W odróżnieniu od metod stosowanych dotychczas technologia daje bezterminową gwarancję bezpieczeństwa stabilizowanych odpadów dla środowiska. Dzięki jej zastosowaniu mogą być unieszkodliwiane odpady, które dotąd były poza zasięgiem innych metod.

Wyróżnienia dodatkowe o wartości 8 000 złotych otrzymały firmy:

 

AMDG Jarosław M. Dobrzyński z Białegostoku, kierowana przez pana Jarosława Dobrzyńskiego.

Działalność firmy skupia sie na tworzeniu innowacyjnego portalu internetowego medipment.pl (Medical Equipment) przeznaczonego dla środowiska związanego ze służbą zdrowia. Jest on odpowiedzią na potrzeby prywatnych i publicznych placówek medycznych, borykających się z problemami finansowymi i wysłużonym sprzętem medycznym. Portal skupiając całą branżę sprzętu medycznego i usług świadczonych w środowisku ułatwia pracę branży medycznej.

 

Beltane Monika Urbaniak z Dąbrowy Górniczej, kierowana przez panią Monikę Urbaniak.

Jest to pierwsza szkoła tańca na terenie Sosnowca. Organizuje zarówno klasyczne kursy tańca, jak i pokazy artystyczne, warsztaty oraz szkolenia dla różnorodnych grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Firma działa aktywnie na rzecz lokalnej społeczności wdrażając programy kulturalne i edukacyjne.

 

CzerwonaMaszyna.pl z Krakowa, kierowana przez panią Annę Zasadę, nominowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

CzerwonaMaszyna.pl jest salonem internetowym z luksusowym wyposażeniem wnętrz. W ofercie sklepu są oryginalnie zaprojektowane meble, oświetlenie oraz praktyczne przedmioty osobistego użytku. Misją firmy jest propagowanie idei kreowania przestrzeni niezwykłych, zadziwiających, bajkowych w domach prywatnych i przestrzeniach publicznych. Firma opublikowała ponadto poradnik "Dobre wnętrze. Jak zmienić mu styl w kilka chwil?", który pobrało z sieci już ponad 15 tys. osób.

 

Pachniczówka - Adrian Pachnik z Grębkowa, kierowana przez pana Adriana Pachnika, nominowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Firma Pachniczówka prowadzi produkcję pasieczną polegającą na prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego-towarowego nastawionego na pozyskiwanie miodów rodzajowych, pyłku kwiatowego, pierzgi oraz kitu pszczelego. Konfekcjonowanie tych produktów w stanie nieprzetworzonym oraz przerób prowadzone są głównie pod katem miodosytnictwa. Pachniczówka jedna z zaledwie kilkudziesięciu polskich firm została wpisana na listę Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

 

VET-LAB BRUDZEW z Brudzewa, kierowana przez pana Piotra Kwiecińskiego, nominowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Firma Vet-Lab Brudzew jest pierwszym w Polsce akredytowanym prywatnym laboratorium weterynaryjnym. W swojej działalności wykorzystuje nowatorskie metody badania lekooporności. 24-godzinny serwis weterynaryjny wyróżnia firmę na tle konkurencji, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom klientów: hodowców, rolników i producentów żywności.


O zwycięstwie w konkursie decydowały: pomysł na biznes, okoliczności powstania firmy, umiejętności przezwyciężenia kryzysów i trudności w tworzeniu firmy, jak również podejmowanie twórczych i odważnych działań.


Laureata i wyróżnionych w VI edycji konkursu wybrała Kapituła w składzie:

  • Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
  • Grzegorz Galusek - Dyrektor Microfinance Center,
  • Krzysztof Jaczewski - Prezes Funduszu Mikro,
  • Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Andrzej Malinowski - Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich,
  • Prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
  • Anna Skulimowska - Dyrektor Biura Bankowości Bezpośredniej w Citi Handlowy,
  • Piotr Szczepański - Prezes Fundacji Wspomagania Wsi,
  • Dariusz Żuk - Prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Badanie "Czynniki sukcesu mikroprzedsiębiorstw w Polsce"

W ramach konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010 na zlecenie Fundacji i przy współpracy Microfinance Centre wśród laureatów i zwycięzców poprzednich edycji Konkursu przeprowadzone zostało badanie "Czynniki sukcesu mikroprzedsiębiorstw w Polsce". Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań lub jego podsumowaniem.

więcej