Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Inauguracja programu

Uroczysta inauguracja programu "Moje finanse" z udziałem 200 gości odbyła się 16 września 2005 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie.


 Moje finanse

Podczas dyskusji panelowej Prof. Leszek Balcerowicz - Prezes Narodowego Banku Polskiego zaprezentował najnowsze badania nt. praktycznej wiedzy finansowej wśród młodych ludzi.
Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA przedstawił dotychczasowy wkład Fundacji Kronenberga w rozwój edukacji ekonomicznej oraz jej rolę w programie "Moje Finanse". Włodzimierz Grudziński - Przewodniczący Dyrektor Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przedstawił założenia, planowany przebieg i zawartość merytoryczną programu "Moje finanse".


Inauguracja II edycji
6 listopada 2007 r. odbyła się konferencja "Moje finanse dziś i jutro", inaugurującą drugą edycję programu "Moje Finanse". Gospodarzami byli Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Citi Handlowy, Sławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego, Sonia Wędrychowicz-Horbatowska - Przewodnicząca Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Iwona Jaworska - Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

W trakcie konferencji uczennice - zwyciężczynie konkursu "Z klasy do kasy" - przeprowadziły wywiad z prezesami obu banków oraz sprawdziły ich wiedzę, prosząc między innymi o rozszyfrowanie skrótów IKE, OFE czy też o opisanie III filara systemu emerytalnego.


Moje finanse

Następnie odbyła się dyskusja panelowa poświęcona edukacji finansowej w polskiej szkole. Wzięły w niej udział Pani Anika Ochotnicka - Dyrektor Departamentu Edukacji Komisji Nadzoru Finansowego, Pani Sonia Wędrychowicz-Horbatowska - Przewodnicząca Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Pani Magdalena Wojtuch - Dyrektor Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego.

Moje finanse

Prowadzący konferencję Pan Maciej Zdziarski
oraz uczestniczki panelu - Pani Sonia Wędrychowicz-Horbatowska oraz Pani Anika Ochotnicka.
Gospodarze konferencji - Pan Sławomir Skrzypek, Pani Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, Pan Sławomir S. Sikora, Pani Iwona Jaworska.

Ewaluacja programu
Ważnym elementem pracy nad rozwojem programu jest jego ewaluacja. Badania sprawdzające efekty funkcjonowania poszczególnych elementów programu wykonane zostały przez prof. dr hab. Ewę Rokicką z Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ewaluacja wykazała, że większość założeń została zrealizowana, a program można wysoko ocenić pod względem skuteczności, trafności i użyteczności - jest atrakcyjny dla odbiorców, jest konsekwentnie wdrażany i przynosi wymierne efekty w postaci dobrych wyników nauczania. Niewykorzystane rezerwy programu to warsztaty dla uczniów, udział konsultantów z instytucji finansowych w zajęciach szkolnych oraz zajęcia poza szkołą.

Poniżej przedstawiamy wyniki kilku badań ewaluacyjnych.


Uczniowie według liczby prawidłowych odpowiedzi udzielanych na zadania testu
w badaniu przed udziałem w zajęciach (ex ante) i po (ex post). Wykres ukazuje,
jak wyraźnie wzrasta liczba uczniów, którzy na większość pytań testu udzielają poprawnych
odpowiedzi. Obszar wykresu zaznaczony na bordowo obrazuje skalę przyrostu wiedzy uczniów.Procentowe wykorzystanie różnego typu materiałów dydaktycznych proponowanych w programie Moje Finanse Przyrost wiedzy uczniów po realizacji modułów programu Moje Finanse Uczniowie dyskutujący z rodzicami o finansach przed udziałem w programie "Moje Finanse" i po udziale. Widać prawie dwukrotny wzrost.


W związku z wynikami ewaluacji należy uznać, że dzięki udziałowi w Programie ponad 500 000 młodych ludzi z całej Polski:

  • zrozumiało zasady działania sektora bankowego,
  • zdobyło umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w ich kontaktach z bankami i pozna podstawowe usługi bankowe, m.in. rachunek bankowy, lokaty i kredyty,
  • poznało znaczenie i rolę Narodowego Banku Polskiego,
  • wykorzystało technologie informatyczne przydatne w pozyskiwaniu informacji o produktach bankowych,
  • nauczyło się analizować skutki swoich decyzji finansowych,
  • zrozumiało istotę inwestowania na giełdzie,
  • poznało zasady inwestowania w obligacje, fundusze inwestycyjne i inne formy inwestowania,
  • poznało zasady funkcjonowania funduszy emerytalnych,
  • zdobyło umiejętności podejmowania decyzji o zabezpieczeniu finansowym na starość.