Kontakt
Fundacja Kronenberga
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Dane adresowe

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
ul. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

NIP: 525-15-69-384
KRS: 0000052030
Regon: 011931715
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Tel.: +48 22 826 83 24
E-mail:

Biuro Fundacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.


Krzysztof Kaczmar
Prezes Zarządu

tel.: +48 22 826 83 24

Osoby i instytucje zainteresowane kwestiami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością lub społecznym zaangażowaniem Citi Handlowy prosimy o kontakt z Prezesem Fundacji.


Norbert Konarzewski 
Dyrektor Programowy

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 13

Danuta Malitka-Górska
Koordynator ds. Administracyjnych

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 11

Agnieszka Łukasiak
Koordynator Programowy, Program Dotacji

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 14

Łukasz Wiliński
Koordynator Programowy, Program Korzenie

tel.: +48 22 826 83 24

Rafał Skrzydeł
Specjalista Programowy, programy Być Przedsiębiorczym, Moje Finanse, Odzyskiwanie dzieł sztuki, Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora, Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 25

Grzegorz Wach
Specjalista Programowy, program Tydzień dla Oszczędzania, konkursy Mikroprzedsiębiorca Roku i Nagroda Banku Handlowego, Business Startup

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 21

Anna Langner-Kokowska
Specjalista Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego Citi

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 22

Anna Kaim
Asystent Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego Citi

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 23

Paulina Zalewska
Asystent Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego Citi

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 24

Kinga Błaszczyk
Asystentka Programowa, Program Wolontariatu Pracowniczego Citi

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 17

Marta Ganclerz
Asystent Programowy

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 20

Maciej Ostatek
Asystent Programowy

tel.: +48 22 826 83 24

Magdalena Olejnicka (Dobosz)
Specjalista ds. Komunikacji

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 12

Wojciech Zatorski
Kontroler Programowy

tel.: +48 22 826 83 24